Algemene voorwaarden

Wat zijn algemene voorwaarden? Waarom zou u ze gebruiken? En waar u op moet letten.

Mareille Tol, Senior Bedrijsjurist en oprichter 0900-Jurist. Gepubliceerd op: 22 april 2022
Auteur: mr. Mareille Tol

Algemene voorwaarden worden in de praktijk vaak gebruikt door ondernemingen. Ze worden ook wel de “kleine lettertjes” van een contract genoemd. Soms zijn algemene voorwaarden van toepassing op een overeenkomst zonder dat een contractspartij zich ervan bewust is. Hierna leest u meer over algemene voorwaarden, waarom ze gebruikt worden en waar u bij gebruik op moet letten.

Inhoud:

 

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn schriftelijke standaard bedingen die door een onderneming worden opgesteld voor meerdere overeenkomsten. Het zijn de voorwaarden waaronder de onderneming die ze gebruikt (de “gebruiker”) zaken wil doen.

Een contractueel beding is volgens de wet een algemene voorwaarde als: (1) het beding bestemd is om meerdere keren te worden gebruikt (het bestemmingscriterium) en als (2) het beding geen kernbeding is, dat de kern van een prestatie aangeeft. Bedingen die gaan over de omschrijving, hoeveelheid en prijs van te leveren producten zijn bijvoorbeeld kernbedingen. In algemene voorwaarden wordt dus ingegaan op de meer algemene zaken, zoals: facturering, betaaltermijnen, garantie, aansprakelijkheid, niet-nakoming en beëindiging van de overeenkomst. Algemene voorwaarden regelen daarmee de randvoorwaarden van de overeenkomsten die wordt aangegaan.

Wat algemene voorwaarden precies moeten inhouden, hangt onder andere af van het soort onderneming waar de voorwaarden voor worden opgesteld, de branche waarin de betreffende onderneming actief is, en welke klanten bediend worden.

In de praktijk worden algemene voorwaarden meegestuurd met een contract of er wordt in een contract naar algemene voorwaarden verwezen.

 

Waarom zou u algemene voorwaarden gebruiken?

Met algemene voorwaarden zorgt u voor vereenvoudiging en uniformering van uw bedrijfsvoering. Als u als ondernemer regelmatig dezelfde soort contracten aangaat, kunnen algemene voorwaarden goed van pas komen. Bij contracten voor bijvoorbeeld de verkoop of de inkoop van producten, neemt u voorwaarden die specifiek gelden voor een bepaalde transactie en klant op in een offerte, orderbevestiging of simpele overeenkomst (de kernbedingen) en neemt u de voorwaarden die gelden voor alle klanten en transacties op in algemene voorwaarden. Dit is een praktische en kostenefficiënte manier van zakendoen, waarbij financiële en juridische risico’s worden beperkt.

 

Wanneer zijn algemene voorwaarden van toepassing?

Om algemene voorwaarden op een overeenkomst van toepassing te laten zijn, dient aan de andere contractspartij in beginsel een redelijke mogelijkheid te zijn geboden om van de voorwaarden kennis te nemen. Bij het sluiten van een overeenkomst moeten de algemene voorwaarden in principe daadwerkelijk ter hand zijn gesteld of de andere contractspartij moet zijn verwezen naar de vindplaats van de algemene voorwaarden.

 

Hoe zit het met consumenten?

Als uw contractspartij een consument is, spelen de zogenaamde wettelijke “zwarte lijst” en “grijze lijst” een rol. In deze wettelijke lijsten zijn bedingen opgesomd die, wanneer ze zijn opgenomen in algemene voorwaarden, ten opzichte van een consument onredelijk bezwarend en verboden zijn (zwarte lijst) of worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn (grijze lijst). Als vaststaat dat bepalingen in algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zijn, kunnen ze op initiatief van de betreffende consument worden vernietigd. Het is daarom aan te raden om bij het opstellen van algemene voorwaarden rekening te houden met voornoemde lijsten.

 

Heeft u vragen?

Voor meer informatie over algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met 0900-jurist op telefoonnummer 0900-8090. U krijgt direct een senior bedrijfsjurist aan de lijn die jarenlang werkte als advocaat en bedrijfsjurist die u helpt met juridisch advies.

Algemene voorwaarden op maat →

Algemene voorwaarden nakijken →

 

Download de Algemene Voorwaarden e-brochure

 

Specifieke algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden softwarebedrijf
Algemene voorwaarden ZZP
Algemene voorwaarden webshop
Algemene voorwaarden webwinkel
Algemene voorwaarden schoonheidssalon
Algemene voorwaarden personal trainer
Algemene voorwaarden opleiding en cursus
Algemene voorwaarden klusbedrijf
Algemene voorwaarden ICT-bedrijf
Algemene voorwaarden hoveniersbedrijf
Algemene voorwaarden fotograaf
Algemene voorwaarden eenmanszaak
Algemene voorwaarden dienstverlening
Algemene voorwaarden cateringbedrijf
Algemene voorwaarden bemiddelingsbureau
Algemene voorwaarden adviesbureau
Algemene voorwaarden aannemer

Specialismen: