Privacy verklaring

0900-jurist respecteert uw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar heeft soms persoonlijke gegevens van u nodig. In deze verklaring leest u welke gegevens 0900-jurist gebruikt en hoe 0900-jurist deze gegevens opslaat, beschermt en verwerkt. Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.0900-jurist.nl (de “Website”) en op de (juridische) diensten die wij aanbieden (de “Diensten”). Wij behandelen uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”).

 

Verwerking persoonsgegevens

 

Om de Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerkt 0900-jurist persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegevens” wordt bedoeld: gegevens waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden. 

 

0900-jurist verzamelt mogelijk de volgende gegevens over u:

 

 • naam;
 • geboortedatum;
 • bedrijfsadres;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IP-adres; en
 • betaalgegevens. 

 

0900-jurist verzamelt ook wat informatie van u die niet persoonlijk is als u de Website gebruikt, zoals:

 

 • de naam van de browser die u gebruikt;
 • het besturingssysteem dat u gebruikt; en
 • de serviceprovider waarmee u internettoegang heeft.

 

Toestemming

 

0900-jurist kan uw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer u de Website bezoekt en gebruik maakt van de Diensten van 0900-jurist of als u contact met 0900-jurist opneemt. 0900-jurist mag uw gegevens verwerken, omdat 0900-jurist uw toestemming vraagt via deze privacyverklaring. Bovendien heeft 0900-jurist uw gegevens nodig om de overeenkomst tussen u en 0900-jurist uit te voeren. Als u ervoor kiest om uw gegevens niet te delen, dan kan 0900-jurist geen Diensten verlenen.

 

Verder zal 0900-jurist uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij ze daartoe wettelijk verplicht is. 

 

Jonger dan 16 jaar

 

Als u jonger bent dan 16 jaar, heeft u toestemming van uw ouders of wettelijke voogd nodig om de Website en Diensten te gebruiken.

 

Social media

 

Als u social media functies gebruikt op de Website, is het mogelijk dat de leverancier van social media 0900-jurist (volgens zijn beleid) informatie stuurt. Het kan bijvoorbeeld gaan om uw naam, profielafbeelding, geslacht, vriendenlijsten en andere informatie die u ter beschikking heeft gesteld. Wilt u dit niet? Verander dan de privacy-instellingen op uw social media-account.

 

Als u aangeeft een artikel leuk te vinden, verschijnt dat artikel op uw social media-account als u bent ingelogd. Als u op een webpagina terecht komt die social media invoegtoepassingen gebruikt, stuurt uw browser bepaalde informatie naar de aanbieder van uw social media-account. 0900-jurist heeft geen zeggenschap over deze gegevensuitwisseling.

 

Pay&Agree prepaid-documenten

 

Voor uw bestellingen van Pay&Agree documenten heeft 0900-jurist uw bedrijfsnaam, voornaam en achternaam, e-mailadres en betaalgegevens nodig. 0900-jurist zal uw gegevens registreren, opslaan en verwerken voor een juiste afwikkeling van de bestelling. Bij de afwikkeling van uw bestelling verstrekt 0900-jurist haar betalingsverwerkers en bank noodzakelijke persoonlijke gegevens.

 

0900-jurist zal uw gegevens alleen voor bovenstaande doelen gebruiken, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden uw gegevens nooit op een onverwachte manier door 0900-jurist gebruikt.

 

Beveiliging 

 

0900-jurist spant zich in aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 

 • gebruik maken van beveiligde netwerkverbindingen; en
 • de toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben.

 

Bewaartermijn 

 

0900-juris zal uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig voor de doelen die hiervoor omschreven zijn.

 

Verwerkers

 

Het komt voor dat andere partijen uw gegevens van 0900-jurist krijgen. 0900-jurist komt met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die 0900-jurist geeft en niet voor eigen doeleinden. 0900-jurist kan uw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan onlineopslag-services, betalingsverwerkers, boekhouders, banken, advocaten, incassobureaus, deurwaarders, notarissen of andere partners van 0900-jurist. Zij zullen werkzaamheden verrichten die passend en noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun functie. Deze partijen zijn “verwerkers” in de zin van de AVG.

 

Derden 

 

Soms deelt 0900-jurist uw gegevens met andere partijen, die geen verwerker zijn. Met deze partijen spreekt 0900-jurist af dat ze uw gegevens zorgvuldig behandelen. Zij zullen de gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor wij de gegevens van u hebben gekregen. 0900-jurist kan uw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan: advocaten, juristen, notarissen en deurwaarders.

 

Doorgifte van persoonsgegevens

 

0900-jurist zal uw gegevens binnen de Europese Unie verwerken. Zonder uw toestemming zullen uw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen dan die hiervoor genoemd zijn doorgegeven worden.

 

Uw rechten

 

De gegevens die 0900-jurist van u verzamelt zijn persoonlijk. U heeft daarom de volgende rechten:

 • u mag 0900-jurist vragen om inzage in uw gegevens;
 • u mag 0900-jurist vragen om correctie, beperking of wissing van uw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kan 0900-jurist enkele gegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • u mag 0900-jurist vragen om een kopie van uw gegevens. 0900-jurist kan deze kopie - op uw verzoek - ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoeft te doen;
 • u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • u kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken; en
 • u mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mag 0900-jurist dan geen gegevens meer van u verwerken.

 

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring kunt u telefonisch contact met ons opnemen of schriftelijk via het contactformulier op de Website. 

 

Links

 

Op de Website van 0900-jurist kunnen links naar andere websites staan. 0900-jurist is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. 0900-jurist adviseert u dan ook om altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

 

Cookie

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestand vervolgens op in uw apparaat. Uw apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.

 

0900-jurist kan cookies gebruiken om uw ervaring op de Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website van 0900-jurist snel is, u de Website veilig kunt bezoeken en 0900-jurist fouten op de Website kan herkennen.

 

Door de opslag van cookies zorgt 0900-jurist bovendien dat:

 

 • u veilig aankopen doet bij 0900-jurist;
 • 0900-jurist verbeteringen aan de Website kan testen;
 • 0900-jurist u persoonlijk kan adviseren op basis van wat u eerder heeft gekocht en/of heeft bekeken; en
 • u artikelen kunt delen via social media zoals Facebook en Google.

 

U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u de Website van 0900-jurist bezoekt. Houdt wel in het achterhoofd dat zonder cookies werkt de Website van 0900-jurist mogelijk minder goed werkt. Voor meer informatie kunt u onze cookieverklaring nalezen: www.0900-jurist.nl/cookieverklaring.

 

Wijziging van de privacyverklaring

 

0900-jurist kan deze privacyverklaring aanpassen. Als 0900-jurist de privacyverklaring in belangrijke mate verandert zal 0900-jurist een notificatie op de Website plaatsen samen met de nieuwe privacyverklaring. Specialismen: