Privacy

Mareille Tol, Senior Bedrijsjurist en oprichter 0900-Jurist. Gepubliceerd op: 22 april 2022
Auteur: mr. Mareille Tol

Privacy houdt in dat mensen zeggenschap houden over hun eigen persoonsgegevens. Maar bijvoorbeeld ook dat medische gegevens van mensen goed beveiligd worden of dat mensen niet continu gevolgd worden. Privacy is een voorwaarde om in vrijheid autonoom te leven. Om die reden is privacy een grondrecht (artikel 10 Grondwet) dat beschermd dient te worden.

 

Bescherming persoonsgegevens: AVG

Mensen zijn gehecht aan hun privacy en hun persoonlijke gegevens. Op dagelijkse basis delen mensen persoonsgegevens, terwijl ze het misschien niet doorhebben of de consequenties van het delen van gegevens niet overzien. De gedeelde gegevens worden opgeslagen, verwerkt, elders gedeeld en/of zelfs verkocht. Deze gegevens moeten, in het belang van de betreffende mensen, beschermd worden. Als gegevens slecht beveiligd worden en identiteitsfraude optreedt, kan dit vergaande gevolgen hebben voor de betreffende mensen. Wanneer persoonsgegevens door bedrijven voor profiling gebruikt worden, kunnen groepen mensen worden uitgesloten of gediscrimineerd.

Om onder meer voornoemde redenen is sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG volgt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens op. Het doel van de AVG is om de privacy van mensen te waarborgen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat vrij verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie mogelijk blijft. In het kader van de AVG moeten ondernemingen onder andere bijhouden welke persoonsgegevens ze gebruiken, deze gegevens goed beveiligen en kunnen uitleggen waarom ze de persoonsgegevens gebruiken. Mensen waarvan de persoonsgegevens worden gebruikt, hebben onder meer het recht om hun gegevens in te zien, te wijzigen en te wissen.

 

De Nederlandse privacytoezichthouder

De Autoriteit Persoonsgegevens is in Nederland de toezichthouder die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt. Naast het toezicht dat de Autoriteit Persoonsgegevens houdt op de naleving van de privacywet, adviseert de toezichthouder over nieuwe regelgeving en geeft deze instantie voorlichting over de privacywetgeving.

 

De Europese privacytoezichthouder

Het Europees Comité voor gegevensbescherming (European Data Protection Board of EDPB) draagt bij aan de consequente toepassing van privacywetgeving in de gehele Europese Unie. Daarnaast bevordert de EDPB de samenwerking tussen de nationale privacytoezichthouders.

 

Heeft u vragen?

Voor meer informatie over privacy kunt u contact opnemen met 0900-jurist op telefoonnummer 0900-8090. U krijgt direct een senior bedrijfsjurist aan de lijn die jarenlang werkte als advocaat en bedrijfsjurist die u helpt met juridisch advies.

Specialismen: