Alternatieve geschillenbeslechting

Mareille Tol, Senior Bedrijsjurist en oprichter 0900-Jurist. Gepubliceerd op: 1 maart 2022
Auteur: mr. Mareille Tol

Een conflict kan op een andere manier worden opgelost dan door middel van het starten van een gerechtelijke procedure. Alternatieve geschillenbeslechting is onder andere: arbitrage, mediation of bindend advies. 

 

Arbitrage

Bij arbitrage oordeelt een “eigen rechter” in plaats van de overheidsrechter over een conflict. Omdat de tijdrovende regels van het burgerlijk procesrecht in een arbitraal geding vermeden kunnen worden, komt een arbitraal vonnis over het algemeen sneller tot stand dan een vonnis van de overheidsrechter. Tijdens een arbitraal geding hoeven partijen zich niet verplicht te laten vertegenwoordigen door een gemachtigde of een advocaat. Partijen moeten arbitrage wel zijn overeengekomen. In de overeenkomst bepalen partijen de regels op basis waarvan een arbitraal geding zal plaatsvinden. Met name bij internationale kwesties waarbij de zaak vertrouwelijk moet blijven, kan arbitrage de aangewezen manier van conflictoplossing zijn.

Een groot voordeel van arbitrage is dat het conflict kan worden voorgelegd aan deskundigen uit een bepaalde branche. Eén van de bekendste en grootste arbitrageraden is de Raad van Arbitrage voor de Bouw. 

 

Mediation en bindend advies

Partijen kunnen naast arbitrage overeenkomen dat in geval van een conflict zij gebruik zullen maken van mediation of bindend advies om hun conflict te beslechten. Partijen krijgen dan hulp van een onafhankelijke derde; een mediator of een bindend adviseur. Deze alternatieve manieren van geschiloplossing kunnen soms goedkoper zijn en sneller zorgen voor een oplossing in een geschil dan een gangbare gerechtelijke procedure. Als al een gerechtelijke procedure is gestart, is ook tijdens te procedure mediation mogelijk. 

 

Heeft u vragen?

 

Voor meer informatie over gerechtelijke procedures of alternatieve geschillenbeslechting kunt u 0900-jurist bellen op telefoonnummer 0900-8090. U krijgt direct een senior bedrijfsjurist aan de lijn die jarenlang werkte als advocaat en bedrijfsjurist die u helpt met juridisch advies.

Specialismen: