Schikking

Mareille Tol, Senior Bedrijsjurist en oprichter 0900-Jurist. Gepubliceerd op: 1 maart 2022
Auteur: mr. Mareille Tol

Een schikking tussen twee zakelijke partijen is een overeenkomst tussen die partijen waarmee een conflict wordt opgelost voordat de rechter uitspraak heeft gedaan. Zonder tussenkomst van de rechter bereiken partijen "in der minne" een akkoord. Door water bij de wijn te doen, voorkomen partijen dat ze (verder) moeten procederen.

Als een procedure is gestart, zal in principe na het uitbrengen van een dagvaarding en het voeren van verweer (in de conclusie van antwoord) door de rechter een verschijning van partijen worden bevolen. De zaak wordt dan in aanwezigheid van partijen en hun advocaten mondeling ter zitting behandeld (comparitie van partijen). Na deze bespreking zal de rechter partijen vragen om op de gang alsnog een schikking te beproeven. De zaak wordt dan even geschorst, zodat de partijen de gelegenheid hebben om er samen uit te komen. Als een schikking wordt bereikt, stopt de zaak en kan de rechter de gemaakte afspraken vastleggen. De vastlegging heeft een executoriale titel: de gemaakte afspraken kunnen ten uitvoer worden gelegd door een deurwaarder.

Over het algemeen is schikken voor beide partijen vaak voordeliger dan (verder) procederen. Een jurist of advocaat die goed op de hoogte is van het Nederlandse (proces)recht, een goede inschatting kan maken van juridische kansen en de vaardigheden heeft om een onderhandeling te voeren, kan op dit vlak veel voor een cliënt betekenen.

0900-jurist heeft ervaring in het bewerkstelligen van schikkingen en onderhandeltvaak voor cliënten. Hebt u vragen over schikkingen of onderhandelingen? Bel dan 0900-8090 of vul het contactformulier in. 0900-jurist belt u dan terug.Bel 0900-8090 →

Specialismen: