Gerechtelijke procedures

Gerechtelijke procedures - welke rechter kunt u om een oordeel vragen?

Mareille Tol, Senior Bedrijsjurist en oprichter 0900-Jurist. Gepubliceerd op: 29 maart 2022
Auteur: mr. Mareille Tol

Bij een conflict met een zakelijke partij of een particulier kunt u een gerechtelijke procedure starten en de rechter om een oordeel vragen. Welke rechter u moet hebben, hangt onder andere af van het soort zaak en de waarde van de zaak. Hierna leest u hier meer over.

 

Absolute competentie

Alvorens u een gerechtelijke procedure start en een dagvaarding uitbrengt of een verzoekschrift indient, moet u bepalen welke “soort” rechter bevoegd is om uw zaak te behandelen. In de meeste gevallen zult u moeten achterhalen of u bij de kantonrechter of de “gewone” civiele rechter moet zijn.

 

Relatieve competentie

Naast de absolute competentie moet de relatieve competentie worden bepaald. U zult moeten vaststellen in welk arrondissement de rechter moet worden benaderd. U stelt dan vast in welke plaats in Nederland een procedure gestart moet worden.

 

De Kantonrechter (civiel recht)

U kunt bij de kantonrechter binnen het civiel recht terecht met civiele kantonzaken. In het kort zijn dit zaken die gaan over vorderingen tussen burgers en/of bedrijven tot een bedrag van € 25.000,- of als het gaat om arbeidszaken, huurzaken of consumentenkoopzaken. U hebt voor een procedure bij de kantonrechter geen advocaat of jurist nodig, maar u kunt zelf procederen. Ook kunt u zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. U machtigt een persoon dan schriftelijk om u te vertegenwoordigen in de procedure bij de kantonrechter.

 

De Civiele rechter

U kunt bij de civiele rechter terecht met civiele zaken (tussen burgers en/of bedrijven) van meer dan € 25.000,- of met civiele zaken van onbepaalde waarde. Zaken van onbepaalde waarde zijn zaken waarin bijvoorbeeld de ene partij wil dat de andere partij iets doet of ergens mee ophoudt. De civiele rechter behandelt ook zaken met betrekking tot echtscheiding, alimentatie, adoptie en voogdij. U hebt voor een procedure bij de civiele rechter een advocaat nodig. Bij de civiele rechter kunt u een dagvaardingsprocedure, een verzoekschriftprocedure en een spoedprocedure (kort geding) doorlopen.

 

Alternatieve geschillenbeslechting

Een conflict kan op een andere manier worden opgelost dan door middel van het starten van een gerechtelijke procedure. Alternatieve geschillenbeslechting is onder andere: arbitrage, mediation of bindend advies. Voor meer informatie, klikt u hier.

 

Heeft u vragen?

Voor meer informatie over gerechtelijke procedures of alternatieve geschillenbeslechting kunt u altijd contact opnemen met 0900-jurist op 0900-8090. U krijgt direct een senior bedrijfsjurist aan de lijn die jarenlang werkte als advocaat.


Bel 0900-8090 →

 

Misschien ook interessant voor u:

Rechtszaken →
Alternatieve geschillenbeslechting →

Specialismen: