vennootschap onder firma (vof)

Home > Woordenlijst > vennootschap onder firma (vof)

Wat is een vennootschap onder firma (vof)?

Een vennootschap onder firma (vof) is een bijzondere vorm van de maatschap. Het is een bedrijf waarin minimaal twee ondernemers samenwerken onder één gemeenschappelijke naam. Iedere vennoot brengt iets in en wordt mede-eigenaar van de vof. De inbreng kan bijvoorbeeld uit geld, goederen of arbeid bestaan.

Een vof is geen rechtspersoon die aansprakelijk kan worden gesteld door derden maar slechts een overeenkomst tussen de vennoten. De vennoten zijn met hun privévermogen aansprakelijk voor schulden van de vof, hoewel schuldeisers zich wel eerst op het vermogen van de vof moeten verhalen. Voor de vennoten is het daarmee van belang om goede afspraken te maken en deze vast te leggen in een contract. Vennoten kunnen in het vennootschapscontract bijvoorbeeld onderling de bevoegdheden en de aansprakelijkheid van vennoten regelen. Ook regelingen met betrekking tot het beëindigen van de vof, uittredingsbedingen en concurrentiebedingen worden onder meer opgenomen in het contract.

Een vof moet worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Specialismen: