Direct
juridisch
advies van een senior
bedrijfsjurist.

Wilt u juridische zaken professioneel regelen?
0900-jurist beantwoordt direct uw juridische vragen en maakt juridische documenten op maat.

 

Start uw vraag →

Document op maat →

 

 

Direct juridisch advies

Direct juridisch advies


Wilt u snel juridisch advies krijgen? 0900-jurist maakt goede juridische hulp voor ondernemers bereikbaar via een speciaal 0900-nummer. U krijgt rechtstreeks een senior jurist aan de lijn met jarenlange ervaring, die direct uw vraag uitzoekt en beantwoordt met juridisch advies. Start uw vraag.

Prepaid juridische documenten

Documenten op maat


0900-jurist biedt juridische documenten van hoge kwaliteit. Daarom zijn al onze contracten en voorwaarden op maat gemaakt. U kunt ze gemakkelijk online bestellen en met ons prepaid model Pay&Agree, weet u vooraf precies waar u aan toe bent. U kunt documenten laten opstellen in het Nederlands of in het Engels.

Direct juridisch advies

Procedures


Bij een rechtszaak kan 0900-jurist u adviseren en helpen met het opstellen van processtukken. Ook kan 0900-jurist u als gemachtigde bijstaan in een kantonprocedure.

Prepaid juridische documenten

Vakkundig


0900-jurist heeft jarenlange ervaring in de advocatuur en het bedrijfsleven en is aangesloten bij de Beroepsorganistatie Bedrijfsjuridisch Adviseurs.

0900-jurist is aangesloten bij Nevoa Beroepsorganistatie Bedrijfsjuridisch Adviseurs.

Meest opgestelde juridische documenten


Van samenwerkingsovereenkomst tot sommatiebrief; al onze contracten en voorwaarden worden opgesteld en op maat gemaakt door een senior bedrijfsjurist, voor een vaste prijs. Document laten nakijken? Klik hier.

Direct juridisch advies van een senior bedrijfsjurist

Heeft u een juridische vraag? 0900-jurist maakt goede juridische hulp bereikbaar via een speciaal 0900-nummer. Voor €1,- p/min krijgt u een senior bedrijfsjurist aan de lijn die direct juridische vragen uitzoekt en beantwoordt. Op deze manier bent u in één gesprek direct verder geholpen met juridisch advies en u betaalt precies voor wat u nodig heeft.

Druk hieronder op de knop om uw vraag te starten.

0900-jurist direct juridisch advies van een senior bedrijfsjurist voor MKB

Voor MKB

Direct juridisch advies van een senior bedrijfsjurist en juridische documenten op maat.

Juridisch advies MKB →

0900-jurist direct juridisch advies van een senior bedrijfsjurist voor grootzakelijk

Voor grootzakelijk

Maatoplossingen voor juridische diensten en juridisch advies op factuur- of abonnementsbasis.

Zakelijk juridisch advies →

0900-jurist direct juridisch advies van een senior bedrijfsjurist voor ZZP-ers

Voor ZZP'ers

Direct een senior bedrijfsjurist aan de lijn voor antwoord op juridische vragen en juridisch advies.

Juridisch advies zzp →

Blijf op de hoogte van juridische ins & outs

Ontvang net als vele andere ondernemers onze gratis Juridische Updates 🎯

  

Veelgestelde juridische vragen

 • De rechtsvorm:
  Elke rechtsvorm heeft juridisch, fiscaal en praktisch gezien eigen kenmerken. Er bestaan verschillende rechtsvormen om uit te kiezen. Het is zaak om de rechtsvorm te kiezen die juridisch, fiscaal en praktisch het beste bij uw onderneming past. De rechtsvormen waar u uit kunt kiezen zijn: de eenmanszaak, de besloten vennootschap (B.V.), de naamloze vennootschap (N.V.), de maatschap, de vennootschap onder firma (v.o.f.), de commanditaire vennootschap (c.v.), de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting.

 • De handelsnaam:
  Let er bij een handelsnaam op dat het onderscheidend is en geen verwarring veroorzaakt bij het publiek.

 • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel:
  Uw onderneming dient te worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en de inschrijving dient up-to-date gehouden te worden. Hiervoor is een bestuurder van een onderneming voor verantwoordelijk. Derden mogen erop vertrouwen dat hetgeen in het handelsregister is opgenomen juist en volledig is.

 • Benodigde juridische documenten:
  denk na over benodigde handelsovereenkomsten, algemene voorwaarden, een privacyverklaring, een cookieverklaring, arbeidsovereenkomsten en reglementen.

 • Bescherming van intellectueel eigendom:
  in dit kader kunnen bepaalde registraties, licenties of geheimhoudingsbepalingen nodig zijn.

Een te late levering of het uitblijven van een levering kan flinke schade tot gevolg hebben. U kunt in sommige gevallen uw wederpartij sommeren te leveren; wij zien regelmatig dat een sommatiebrief van ons al veel teweeg kan brengen. Ook kunt u aanvullende of vervangende schadevergoeding claimen. Soms kan een andere creatieve oplossing uitkomst bieden. 0900-jurist kan u hierin bijstaan, zeker wanneer er haast geboden is.

Vroeg of laat krijgt iedere onderneming te maken met wanbetalers. 0900-jurist helpt u graag met al uw vragen hierover.

Als een klant betalingsverplichtingen niet nakomt, is het zaak om op basis van een kosten-batenanalyse te bepalen wat de beste aanpak is. Het zal niet altijd nodig zijn om een incassobureau in te schakelen of aan te sturen op een gerechtelijke procedure. Soms kunt u met een kosten efficiëntere aanpak toch bereiken dat een klant betaalt.

0900-jurist kan per geval inventariseren wat de beste aanpak voor u is.
U kunt 0900-jurist bereiken via 0900-8090.

Vroeg of laat krijgt iedere onderneming te maken met onterechte betalingsverzoeken. U kunt 0900-jurist bellen met al uw vragen hierover.

Als een partij u (tegen gemaakte afspraken in) een betalingsverzoek stuurt, is het zaak om op basis van een kosten-batenanalyse te bepalen wat de beste aanpak is. Soms kunt u met een kosten efficiënte aanpak bereiken dat het betalingsverzoek wordt ingetrokken.

0900-jurist kan per geval inventariseren wat de beste aanpak voor u is.
U kunt 0900-jurist bereiken via 0900-8090.

Ga allereerst na wat de inhoud van de (mondelinge) overeenkomst is. Als het klopt dat de andere partij de afspraken niet is nagekomen, is het altijd aan te raden om telefonisch contact op te nemen met deze partij. U treedt dan eerst met de desbetreffende partij in overleg om tot een oplossing te komen. Mocht dit niet baten, dan kunt u verdere stappen ondernemen. Denk aan: de partij in gebreke stellen, de overeenkomst ontbinden en schadevergoeding eisen en/ of een gerechtelijke procedure starten.

Als u niet tijdig of helemaal niet betaald krijgt, is dat erg vervelend. U wilt uw klant behouden en niet te hard handelen, maar tegelijkertijd is betaling nodig voor een goede cashflow. 0900-jurist kan u hierin bijstaan door uw klant op een vriendelijke en professionele manier aan te schrijven. 0900-jurist kan deze dienst ook op abonnementsbasis verlenen.

Als u een rechtszaak wilt starten, bijvoorbeeld omdat u een vordering heeft, kan 0900-jurist u adviseren en u helpen met het opstellen van processtukken. Ook kan 0900-jurist u als gemachtigde bijstaan in een kantonprocedure (juridische procedure bij de kantonrechter). Indien nodig kan 0900-jurist u doorverwijzen naar een advocaat.

De grootste verschillen zijn:

Procederen:
Juristen kunnen alleen procederen als gemachtigde van hun cliënt als het gaat om vorderingen tussen burgers of bedrijven tot een bedrag van € 25.000,- of als het gaat om arbeidszaken, huurzaken of consumentenkoopzaken. Advocaten mogen daarbuiten ook procederen.

Specifieke wetten en (gedrags-)regels:
Voor advocaten gelden specifieke wetten en (gedrags-)regels die niet altijd gelden voor juristen. In dat kader wordt op advocaten ook toezicht gehouden en kunnen zij tuchtrechtelijk worden aangesproken.

Bij het inschakelen van een jurist is het van belang om te weten met wat voor een zaak u te maken hebt. U weet dan of u een jurist of een advocaat nodig hebt. Te allen tijde is het aan te raden om naar de kennis en ervaring van een jurist te kijken alvorens ermee in zee te gaan.

0900-jurist heeft ervaring in de advocatuur, het bedrijfsleven en de juridische tak van de accountancy. 0900-jurist blijft in opleiding om kennis en vaardigheden op peil te houden en is aangesloten bij de NEVOA: een landelijke beroepsorganisatie voor (bedrijfs)juridisch adviseurs.

0900-jurist verleent juridische diensten op het gebied van ondernemingsrecht, privacyrecht, contractenrecht, gerechtelijke procedures en aansprakelijkheid.

Specialismen: