aansprakelijkheid

Home > Woordenlijst > aansprakelijkheid

Wat is aansprakelijkheid?

Wanneer een partij aansprakelijk is jegens een andere partij, zal dit over het algemeen betekenen dat de aansprakelijke partij op basis van de wet (onrechtmatige daad of wanprestatie) of een contract de schade die de andere partij lijdt naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis moet vergoeden. Verzekering tegen aansprakelijkheidsclaims zal vaak wel mogelijk zijn.

Specialismen: