schuldeiser

Home > Woordenlijst > schuldeiser

Wat is een schuldeiser?

Een crediteur of schuldeiser heeft een vordering op een andere partij (de debiteur of de schuldenaar).

Specialismen: