handelsregister

Home > Woordenlijst > handelsregister

Wat is het handelsregister?

In het kader van de rechtszekerheid staan in het handelsregister van de rijksoverheid alle rechtspersonen en ondernemingen ingeschreven met gegevens om zakendoen met deze partijen (datum van oprichting, bezoekadres, de 100% aandeelhouder, bestuurders en commissarissen.

Artikel 2 van de Handelsregisterwet geeft aan dat er een handelsregister van ondernemingen en rechtspersonen is: (a) ter bevordering van de rechtszekerheid in het economisch verkeer; (b) voor de verstrekking van gegevens van algemene, feitelijke aard omtrent de samenstelling van ondernemingen en rechtspersonen ter bevordering van de economische belangen van handel, industrie, ambacht en dienstverlening; (c) voor het registreren van alle ondernemingen en rechtspersonen als onderdeel van de gegevenshuishouding die bijdraagt aan het efficiënt functioneren van en de rechtshandhaving door de overheid; en (d) voor het registreren van uiteindelijk belanghebbenden ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering.”

De Kamer van Koophandel (KvK) beheert en controleert het handelsregister.

Specialismen: