maatschap

Home > Woordenlijst > maatschap

Wat is een maatschap?

In een maatschap werken minimaal twee personen (“maten” genoemd) samen. Een maatschap is een contractueel samenwerkingsverband waarin beroepsmatige activiteiten uitgevoerd wordt (denk aan een tandartsenpraktijk, een advocatenkantoor of een notariskantoor). Iedere maat moet iets in de maatschap inbrengen. Een maat kan bijvoorbeeld arbeid, geld maar ook goederen inbrengen.

De maatschap is geen rechtspersoon en kent daarmee geen afgescheiden vermogen. De maten zijn daarom in privé voor een evenredig deel aansprakelijk voor de schulden van de maatschap.

Een maatschap moet in het handelsregister van de Kamer van Koophandel worden ingeschreven.

Specialismen: