overeenkomst

Home > Woordenlijst > overeenkomst

Wat is een overeenkomst?

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod door de ene partij en aanvaarding daarvan door de andere partij. Een overeenkomst moet voldoende bepaalbaar zijn. Dit betekent dat een overeenkomst duidelijk moet zijn; partijen bij de overeenkomst moeten weten waar de overeenkomst precies om gaat. Een overeenkomst moet informatie bevatten over de kernbedingen van de overeenkomst. Wat wordt bijvoorbeeld verkocht of gekocht, in welk aantal, voor welke prijs, wanneer, etc.

In beginsel zijn contractspartijen vrij om af te spreken wat ze willen. Wel moet de inhoud en de strekking van een overeenkomst niet in strijd zijn met een dwingende wetsbepaling, de goede zeden of de openbare orde.

Naast de inhoud mogen partijen in beginsel (wettelijke uitzonderingen daargelaten) de vorm van de overeenkomst bepalen; het mag in principe mondeling of schriftelijk (contract) vormgegeven worden. Een mondelinge overeenkomst is in beginsel dus ook een rechtsgeldige overeenkomst. Het zal alleen lastiger zijn om aan te tonen welke afspraken zijn gemaakt als dit niet zwart op wit staat. Zo lang partijen samen door één deur kunnen, is er niets aan de hand. Zo gauw de relatie tussen partijen echter verslechtert, kan onenigheid ontstaan en kunnen partijen van mening gaan verschillen als het gaat om wat zij een aantal jaren terug hebben afgesproken.

Als een partij een gerechtelijke procedure start naar aanleiding van de onenigheid omtrent gemaakte mondelinge afspraken, moet die partij bewijzen dat een mondelinge overeenkomst is gesloten en wat de inhoud van de overeenkomst is. Dit kan door aan te tonen dat partijen al praktische uitvoering aan de mondelinge overeenkomst hebben gegeven; uit gedragingen van partijen kan een mondelinge overeenkomst blijken. Getuigenbewijs kan soms ook uitkomst bieden om mondelinge afspraken te bewijzen. Als er geen bewijs van de mondelinge overeenkomst is, heeft een gerechtelijke procedure weinig zin. Het gaat in een gerechtelijke procedure namelijk niet om welke partij gelijk heeft, maar om welke partij haar gelijk kan bewijzen.

Voor meer informatie, klik hier.

Voor meer informatie over hoe overeenkomsten moeten worden uitgelegd, klik hier.

Voor meer informatie over nakoming van overeenkomsten, klik hier.

Specialismen: