turboliquidatie

Home > Woordenlijst > turboliquidatie

Wat is een turboliquidatie?

Door middel van een turboliquidatie kan en rechtspersoon zonder baten (lege rechtspersoon zonder activa) snel ontbonden worden. Bij de turboliquidatie is namelijk geen financiële afhandeling of vereffening nodig. Alleen een besluit van de algemene vergadering en registratie bij de Kamer van Koophandel waar de rechtspersoon is ingeschreven, is vereist en dan houdt de rechtspersoon op te bestaan. Om misbruik te voorkomen en schuldeisers te beschermen, moeten rechtspersonen vanaf een nader te bepalen datum (verwachting is: 1 juli 2023) duidelijkheid verschaffen omtrent de noodzaak van een turboliquidatie en moet het bestuur van de rechtspersoon aanvullende stukken (zoals een slotbalans) deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Specialismen: