balans

Home > Woordenlijst > balans

Wat is een balans?

De boekhoudkundige balans van een onderneming geeft de vermogenstoestand van de onderneming weer per een bepaalde datum; in de praktijk meestal per 31 december. Het geeft de waardes aan van de bezittingen (“activa”) en de schulden en het eigen vermogen (“passiva”) van de onderneming.

Specialismen: