algemene vergadering (van aandeel­houders)

Home > Woordenlijst > algemene vergadering (van aandeelhouders)

Wat is de algemene vergadering (van aandeelhouders)?

De algemene vergadering is het orgaan binnen een vennootschap waarin de aandeelhouders van de vennootschap zijn vertegenwoordigd en in beginsel ook kunnen stemmen. Aan de algemene vergadering van een “gewone” vennootschap komt volgens de wet belangrijke bevoegdheden toe zoals het wijzigen van de statuten van de vennootschap, het ontbinden van de vennootschap en het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuurders en commissarissen.

De aandeelhoudersvergadering vindt minimaal eenmaal per jaar plaats. Tijdens de aandeelhoudersvergadering legt (het bestuur van) de vennootschap verantwoording af aan de aandeelhouders. Gedurende de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering besluit de algemene vergadering over de vaststelling van de jaarrekening van de vennootschap. Naast deze algemene vergadering kan ook een tussentijdse bijzondere algemene vergadering plaatsvinden. In de wet en de statuten van de vennootschap is de wijze van oproeping en stemming van de algemene vergadering geregeld.

Specialismen: