activa

Home > Woordenlijst > activa

Wat zijn activa?

Activa zijn de baten of bezittingen van een onderneming op een boekhoudkundige balans van de onderneming. Activa staan op de balans tegenover passiva (lasten of schulden van een onderneming) en de totalen van activa en passiva zijn gelijke bedragen.

Specialismen: