stil pandrecht

Home > Woordenlijst > stil pandrecht

Wat is een stil pandrecht?

Het pandrecht is net als het hypotheekrecht een zekerheidsrecht, dat strekt tot zekerheid van de vordering (vaak een vordering uit geldlening) van de schuldeiser.

Voor het vestigen van een pandrecht geldt in beginsel dat het wordt gevestigd volgens de regels die gelden voor de overdracht van het te verpanden goed.
Wordt een pandrecht gevestigd op een roerende zaak, een recht aan toonder of een recht aan order dan wordt de roerende zaak, het toonderpapier of het orderpapier in de macht van de pandhouder of in de macht van een tussen partijen overeengekomen derde gebracht (vuistpand). Voor de verpanding van een recht aan order is ook een endossement vereist.

Naast vuistpand is ook stil pandrecht mogelijk. Bij stil pandrecht wordt het goed niet uit de macht van de pandgever gebracht. Als aan alle wettelijke eisen is voldaan kan op een vordering op naam een stil pandrecht worden gevestigd; de verpanding wordt dan niet aan de debiteur van de vordering op naam medegedeeld. Vestiging van bezitloos pand en stil pand vindt plaats bij authentieke akte of geregistreerde onderhandse akte.

Specialismen: