authentieke akte

Home > Woordenlijst > authentieke akte

Wat is een authentieke akte?

Dit is een schriftelijk document in de vereiste vorm en bevoegdelijk opgemaakt door een ambtenaar, zoals een notaris of een rechter. De meest bekende authentieke akte is de notariële akte. Authentieke aktes leveren dwingend bewijs op tegen iedereen; de rechter is verplicht om de inhoud ervan als waar aan te nemen en de rechter is verplicht om de bewijskracht te erkennen die de wet aan bepaalde gegevens koppelt.

Specialismen: