onderhandse akte

Home > Woordenlijst > onderhandse akte

Wat is een onderhandse akte?

Een onderhandse akte is een ondertekend schriftelijk stuk dat door contractspartijen is opgesteld en niet door een notaris (die stelt authentieke aktes op). De onderhandse akte kan als bewijs worden gebruikt.

Specialismen: