overdracht

Home > Woordenlijst > overdracht

Wat is een overdracht?

In het goederenrecht duidt “overdracht” op de overdracht van een bepaald recht aan een ander. Volgens het Burgerlijk Wetboek zijn eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten overdraagbaar, tenzij de wet of de aard van het recht zich tegen een overdracht verzetten.

Bij de overdracht van een goed gaat het goed uit het vermogen van de vervreemder (zoals een verkoper) naar het vermogen van de verkrijger (zoals een koper). Daarvoor verrichten de verkoper en de koper wettelijke leveringshandelingen (welke per soort goed verschillen) waardoor de levering of overdracht ook voor anderen dan de verkoper en koper kenbaar wordt.

Voor de levering van aandelen zijn de volgende leveringshandelingen vereist: overdracht bij notariële akte en erkenning door of betekening aan de vennootschap waarvan de aandelen worden overgedragen.

Specialismen: