pandgever

Home > Woordenlijst > pandgever

Wat is een pandgever?

Door bezittingen of vorderingen in onderpand te geven bij het afsluiten van een geldlening, geeft een pandgever (tevens leningnemer) aan een pandhouder (tevens leninggever) meer zekerheid dat de pandhouder zijn geld terug krijgt. Als de leningnemer zijn verplichtingen uit de geldleningsovereenkomst niet nakomt, kan de leninggever zijn vordering boven andere schuldeisers verhalen op de opbrengst van de vordering of het goed waar het pandrecht op rust.

Specialismen: