hypotheek­recht

Home > Woordenlijst > hypotheekrecht

Wat is hypotheekrecht?

Het recht van hypotheek is een beperkt recht gevestigd op een registergoed (woonhuis of een bedrijfspand) om zeker te stellen dat de schuldenaar zijn of haar vordering tot voldoening van een geldsom nakomt. Indien de schuldenaar niet nakomt, kan de hypotheekhouder zich bij voorrang verhalen op het met het hypotheekrecht belaste registergoed boven andere schuldeisers.

Hypotheek wordt gevestigd door een tussen partijen opgemaakte notariële akte, waarbij de hypotheekgever aan de hypotheekhouder hypotheek op een registergoed verleent, gevolgd door haar inschrijving in de daartoe bestemde openbare registers. De akte moet een aanduiding bevatten van de vordering waarvoor de hypotheek tot zekerheid strekt, of van de feiten aan de hand waarvan die vordering zal kunnen worden bepaald. Ook moet het bedrag worden vermeld waarvoor de hypotheek wordt verleend of, wanneer dit bedrag nog niet vaststaat, het maximumbedrag dat uit hoofde van de hypotheek op het goed kan worden verhaald. De hypotheekhouder moet in de akte woonplaats kiezen in Nederland.

Specialismen: