buitenge­rechtelijke kosten (incasso)

Home > Woordenlijst > buitengerechtelijke kosten (incasso)

Wat is zijn buitengerechtelijke kosten?

Dit zijn de kosten die gemaakt worden om buiten een gerechtelijke procedure een vordering te innen. Denkt u aan buitengerechtelijke incassokosten en kosten voor het in gebreke stellen van de persoon die een overeenkomst niet nakomt.

Vanaf 1 juli 2012 moeten buitengerechtelijke incassokosten volgens een staffel worden berekend en bestaat er een wettelijk minimum en maximum. Dit volgt uit de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit. Hiermee wordt beoogd meer duidelijkheid te scheppen en met name consumenten en eenmanszaken te beschermen tegen onredelijk hoge incassokosten.

Volgens voornoemd staffel daalt het percentage van de hoofdsom dat in rekening mag worden gebracht (als zijnde incassokosten), naarmate de hoofdsom van de vordering stijgt.

Een schuldeiser mag altijd minimaal EUR 40,- aan incassokosten in rekening brengen, wat de hoogte van de hoofdsom ook is. Verder geldt dat:

  • voor een hoofdsom tot € 2.500,- zijn de maximale incassokosten 15% van de hoofdsom;
  • voor de volgende € 2.500,- zijn de maximale incassokosten 10% van de hoofdsom;
  • voor de volgende € 5.000,- zijn de maximale incassokosten 5% van de hoofdsom;
  • voor de volgende €190.000,- zijn de maximale incassokosten 1% van de hoofdsom; en
  • voor alles boven € 200.000,- zijn de maximale incassokosten 0,5% van de hoofdsom.


  • Specialismen: