hoofdsom

Home > Woordenlijst > hoofdsom

Wat is een hoofdsom?

De hoofdsom ziet op de vordering van een schuldeiser op een schuldenaar zonder de bijkomende kosten, zoals buitengerechtelijke incassokosten of wettelijke rente.

De hoogte van de hoofdsom is in het procesrecht van belang voor het bepalen van de competentie van de kantonrechter. De kantonrechter behandelt onder andere alleen zaken die gaan over een vorder met een hoofdsom van maximaal 25.000 euro. Ook is de hoogte van de hoofdsom van belang om de hoogte van het griffiegeld in een procedure te bepalen.

Specialismen: