consument

Home > Woordenlijst > consument

Wat is een consument?

Een consument is een particuliere koper (natuurlijk persoon) die niet handelt in uitoefening van een beroep of een bedrijf. Een consument kan op de website van het ACM (https://www.consuwijzer.nl/) lezen wat zijn of haar rechten zijn.

Specialismen: