borgtocht

Home > Woordenlijst > borgtocht

Wat is borgtocht?

Borgtocht in het civiele recht is een overeenkomst waarbij een derde zich ten gunste van een schuldeiser borg stelt voor de nakoming van de overeenkomst van de schuldenaar, voor het geval de schuldenaar niet nakomt.

Wanneer een bv financiering wil aantrekken komt het geregeld voor dat de bank extra zekerheid wil voor het geval de bv haar terugbetalingsverplichting niet nakomt. De bank vraagt dan bijvoorbeeld aan de bestuurder van de bv om borg te staan voor voornoemde de terugbetalingsverplichting.

Een belangrijke voorwaarde bij particuliere borg is het toestemmingsvereiste voor echtgenoten (artikel 1:88 Burgerlijk Wetboek) als de borg de borgstelling is aangegaan buiten de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Bij het niet voldoen aan deze wettelijke eis kan de borgstelling vernietigd worden.

Specialismen: