Burgerlijk Wetboek

Home > Woordenlijst > Burgerlijk Wetboek

Wat is het Burgerlijk Wetboek?

Dit is de afkorting van Burgerlijk Wetboek. Hierin is het burgerlijk recht geregeld. Het BW kent 10 boeken, met de volgende onderwerpen:

Boek 1: Personen- en familierecht
Boek 2: Rechtspersonen (rechtspersonenrecht)
Boek 3: Vermogensrecht (algemeen)
Boek 4: Erfrecht
Boek 5: Zakelijke rechten
Boek 6: Verbintenissenrecht (algemeen)
Boek 7: Bijzondere overeenkomsten
Boek 7A: Bijzondere overeenkomsten (vervolg)
Boek 8: Verkeersmiddelen en vervoer
Boek 10: Internationaal privaatrecht

Specialismen: