civiel recht

Home > Woordenlijst > civiel recht

Wat is het civiel recht?

In de praktijk ook wel burgerlijk recht of privaatrecht genoemd. Allemaal termen om de juridische betrekking tussen over het algemeen mensen en bedrijven onderling aan te duiden. Het Burgerlijk Wetboek regelt het civiel recht. De juridische relaties die tussen mensen of bedrijven of tussen mensen en bedrijven kunnen ontstaan zijn zo uiteenlopend dat het civiel recht een zeer omvangrijk rechtsgebied is (denkt u aan: ondernemingsrecht, overeenkomsten- of verbintenissenrecht, goederenrecht, arbeidsrecht en personen- en familierecht).

Specialismen: