schuldenaar

Home > Woordenlijst > schuldenaar

Wat is een schuldenaar?

De debiteur of schuldenaar moet een andere partij (de crediteur of schuldeiser) nog betalen voor geleverde producten of verleende diensten. De debiteur heeft een schuld jegens de crediteur.

Specialismen: