beschikkings­bevoegdheid

Home > Woordenlijst > beschikkingsbevoegdheid

Wat is beschikkingsbevoegdheid?

Beschikkingsbevoegdheid is de bevoegdheid om bijvoorbeeld een goed te vervreemden of te bezwaren met een beperkt recht. De rechthebbende tot wiens vermogen een goed behoort, is in beginsel beschikkingsbevoegd. In faillissement niet; dan is de curator beschikkingsbevoegd en niet de gefailleerde.

Volgens het Nederlands recht is beschikkingsbevoegdheid noodzakelijk voor een geldige overdracht (artikel 3:84 Burgerlijk Wetboek). Verder is hiervoor een geldige titel (bijvoorbeeld een koopovereenkomst) en een leveringshandeling (bijvoorbeeld notariële akte en inschrijving in het kadaster) nodig.

Specialismen: