goed

Home > Woordenlijst > goed

Wat is een goed?

In het civiele recht kan een goed een zaak (stoffelijk object) of een vermogensrecht (zoals een vordering of een merk) zijn. Het zijn voor overdracht en bezwaring vatbare rechten.

Specialismen: