beperkt recht

Home > Woordenlijst > beperkt recht

Wat is een beperkt recht?

Een beperkt recht is afgeleid uit een meeromvattend recht en bezwaart dit meeromvattende recht. Denk daarbij aan het pandrecht of het hypotheekrecht (zekerheidsrechten) en het recht van vruchtgebruik of het recht van erfdienstbaarheid (genotsrechten). De eigenaar van een woning verliest niet zijn eigendom door het vestigen van het hypotheekrecht op zijn woning, maar heeft wel een beperkt eigendomsrecht. De beperking van het eigendomsrecht van de eigenaar uit zich in de mogelijkheid van de bank om de verhypothekeerde woning te verkopen als de eigenaar niet aan zijn of haar verplichtingen jegens de bank voldoet. Uit de opbrengst van de verkoop kan de bank vervolgens zijn vordering voldoen.

Specialismen: