faillissement

Home > Woordenlijst > faillissement

Wat is een faillissement?

Faillissement is het algemeen beslag op het totale vermogen van de schuldenaar dat in feite strekt tot collectief verhaal ten behoeve van de schuldeisers van de schuldenaar. Met een faillissementsprocedure wordt beoogd om een optimale opbrengst voor de boedel te realiseren en deze opbrengst ook billijk te verdelen, volgens de wettelijke rangorde. Faillissement wordt uitgesproken wanneer de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen. De curator (die aangesteld wordt door de rechtbank) neemt dan het beheer van de boedel van de schuldenaar over, is dan de beschikkingsbevoegde en vereffent de boedel ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers.

Specialismen: