kadaster

Home > Woordenlijst > kadaster

Wat is het kadaster?

Het kadaster is een openbaar register van registergoederen, waarin onder andere eigendom van en beperkte rechten op registergoederen zijn opgenomen.

Als registergoederen worden overgedragen of als daarop beperkte rechten (zoals hypotheek) worden gevestigd, is een notariële akte vereist. Daarnaast moet een dergelijke overdracht of vestiging van beperkte rechten worden ingeschreven in het daartoe bestemde openbare register, zodat derden de rechtstoestand van registergoederen kunnen achterhalen.

Specialismen: