curator

Home > Woordenlijst > curator

Wat is een curator?

In het faillissementsrecht is de curator de persoon die het vermogen van de gefailleerde te gelde maakt en het vervolgens verdeeld over de schuldeisers van de gefailleerde (beheer en vereffening). Een curator wordt door de rechtbank aangewezen en staat bij het uitvoeren van zijn taak onder toezicht van een rechter commissaris.

Buiten faillissement wordt met een curator onder andere ook een persoon aangeduid die door de rechtbank is aangewezen om namens een persoon die handelingsonbekwaam is op te treden. De persoon die handelingsonbekwaam is, wordt daarmee onder curatele gesteld.

Specialismen: