vertragingsschade

Home > Woordenlijst > vertragingsschade

Wat is vertragingsschade?

In artikel 6:85 Burgerlijk Wetboek is opgenomen:

“Tot vergoeding van schade wegens vertraging in de nakoming is de schuldenaar slechts verplicht over de tijd waarin hij in verzuim is geweest.”

Vertragingsschade is de schade die is ontstaan doordat de schuldenaar de verbintenis te laat is nagekomen. Voor deze schade, ontstaan in de periode dat de schuldenaar in verzuim was, kan de schuldenaar aansprakelijk worden gehouden door de schuldeiser.

Specialismen: