transportakte

Home > Woordenlijst > transportakte

Wat is een transportakte?

Een transportakte is door koper en verkoper ondertekende notariële akte, welke vervolgens wordt ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers, waarmee de juridische eigendom van een goed wordt overgedragen van verkoper op koper. Een transportakte of akte van levering wordt in de praktijk meestal voorafgegaan door een koopakte of schriftelijke koopovereenkomst, waarmee hooguit de economische eigendom van het goed wordt overgedragen en niet het juridische eigendom. Juridisch eigendom is het meest verstrekkende recht op een goed.

Specialismen: