tag along regeling

Home > Woordenlijst > tag along regeling

Wat is tag along regeling?

Aandeelhouders kunnen de “tag along right” of het meeverkooprecht in een aandeelhoudersovereenkomst opnemen. Dit houdt in dat als één van de aandeelhouders voornemens is eigen aandelen in het kapitaal van de vennootschap over te dragen aan een derde, de andere aandeelhouders als voorwaarde voor een dergelijke overdracht, het recht krijgen om onder dezelfde voorwaarden alle of een gedeelte van de door hen gehouden aandelen over te dragen aan dezelfde derde. De tag along regeling kan met name voor een minderheidsaandeelhouder een nuttige bepaling zijn.

Specialismen: