aandeelhouders­overeen­komst

Home > Woordenlijst > aandeelhoudersovereenkomst

Wat is een aandeelhoudersovereenkomst?

In aanvulling op wat in de wet en in de statuten van de vennootschap is geregeld, kunnen aandeelhouders van de vennootschap in een aandeelhoudersovereenkomst nadere afspraken maken omtrent hun onderlinge verhoudingen, zonder dat dergelijke afspraken openbaar worden. Dit kunnen onder andere afspraken zijn over de doelstellingen van de vennootschap, de inrichting, de bedrijfsvoering, het dividendbeleid en over de wijze van samenwerken tussen aandeelhouders. Omdat iedere onderneming anders is en partijen veel vrijheid hebben om de inhoud van een aandeelhoudersovereenkomst te bepalen, is het opstellen van een dergelijke overeenkomst maatwerk.

Voor meer informatie, klik hier.

Specialismen: