aandeelhouders­overeen­komst

Home > Woordenlijst > aandeelhoudersovereenkomst

Wat is een aandeelhoudersovereenkomst?

In een aandeelhoudersovereenkomst leggen aandeelhouders afspraken schriftelijk vast met betrekking tot de vennootschap waarin ze aandelen houden. Dit kunnen onder andere afspraken zijn over de doelstellingen van de vennootschap, de inrichting, de bedrijfsvoering, het dividendbeleid en over de wijze van samenwerken tussen aandeelhouders. Omdat iedere onderneming anders is en partijen veel vrijheid hebben om de inhoud van een aandeelhoudersovereenkomst te bepalen, is het opstellen van een dergelijke overeenkomst maatwerk.

Voor meer informatie, klik hier.

Specialismen: