onverschuldigde betaling

Home > Woordenlijst > onverschuldigde betaling

Wat is onverschuldigde betaling?

Een betaling is onverschuldigd als het zonder rechtsgrond is heeft plaatsgevonden. Als bijvoorbeeld een overeenkomst na betaling wordt vernietigd, kan degene die op basis van die overeenkomst heeft betaald de betaling in beginsel op grond van onverschuldigde betaling opeisen. Ook als bijvoorbeeld betaling heeft plaatsgevonden aan een verkeerde persoon en er niet bevrijdend is betaald zal sprake zijn van onverschuldigde betaling. Ook een andere prestatie dan de betaling van een geldsom kan, wanneer het zonder rechtsgrond is verricht, ongedaan worden gemaakt op grond van onverschuldigde betaling (geleverd product wordt teruggegeven bijvoorbeeld). Wanneer die ongedaanmaking onmogelijk is, kan bij het voldoen aan wettelijke eisen (artikel 6:210 lid 2 BW) een verbintenis tot vergoeding van de waarde van de prestatie ontstaan.

Als een natuurlijke verbintenis wordt voldaan is geen sprake van onverschuldigde betaling.

In geval van ontbinding van een overeenkomst ontstaan andere ongedaanmakingsverbintenissen en is eveneens geen sprake van onverschuldigde betaling; in tegenstelling tot vernietiging heeft ontbinding namelijk geen terugwerkende kracht. De rechtsgrond voor de nagekomen verbintenissen blijft in stand bij ontbinding.

Specialismen: