ontbinding

Home > Woordenlijst > ontbinding

Wat is ontbinding?

Als een schuldenaar tekortschiet in de nakoming van een overeenkomst, heeft de schuldeiser in principe de bevoegdheid de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. “In principe”, omdat deze bevoegdheid contractueel kan zijn uitgesloten.

Ontbinding kan met name nuttig zijn als de schuldeiser geen belang meer heeft bij het doorzetten van de overeenkomst.

Voor de ontbinding van een overeenkomst komt het proportionaliteitsvereiste om de hoek kijken. Als bijvoorbeeld is afgesproken dat een leverancier een bankstel om 10:00 uur zou leveren zal een levering om 10:04 uur geen tekortkoming opleveren die de ontbinding van het betreffende contract rechtvaardigt.

Naast het proportionaliteitsvereiste moet nakoming onmogelijk zijn of moet de schuldenaar in verzuim zijn.

Ontbinding kan via de rechter of eenvoudig door middel van en schriftelijke mededeling van de ontbinding.

Specialismen: