bevrijdende betaling

Home > Woordenlijst > bevrijdende betaling

Wat is bevrijdende betaling?

Van bevrijdende betaling is in principe pas sprake als een schuldenaar de schuldeiser heeft betaald en de schuldenaar juridisch niet meer gebonden is om te betalen. Ook als de schuldenaar aan een ander dan de schuldeiser heeft betaald kan het zijn dat hij of zij bevrijdend heeft betaald als aan de voorwaarden voor de wettelijke uitzondering is voldaan of als de schuldeiser bepaalde verweren voert die bevrijdende betaling rechtvaardigen. Degene aan wie betaald moest worden moet de betaling hebben bekrachtigd of door de betaling gebaat zijn.

Specialismen: