declaratoir vonnis

Home > Woordenlijst > declaratoir vonnis

Wat is een declaratoir vonnis?

Met een declaratoir vonnis stelt de rechter een bestaande rechtsverhouding of toestand vast. De rechter verklaart bijvoorbeeld “voor recht” dat de eisende partij eigenaar is van een goed, dat een overeenkomst tussen eiser en gedaagde rechtsgeldig is ontbonden of dat een bepaalde handeling onrechtmatig is. Een dergelijke definitieve vaststelling kan een rechter in kort geding niet doen; die geeft slechts een voorlopig oordeel.

Specialismen: