vonnis

Home > Woordenlijst > vonnis

Wat is een vonnis?

In een civielrechtelijke procedure die start met een dagvaarding is een vonnis een openbaargemaakte en gemotiveerde uitspraak van een rechter die op schrift is gesteld.

Specialismen: