gedaagde

Home > Woordenlijst > gedaagde

Wat is een gedaagde?

Het starten van een gerechtelijke procedure bij de rechter door middel van een processtuk (een dagvaarding of een verzoekschrift). De zaak is aanhangig vanaf het moment dat de dagvaarding van de eisende partij door de deurwaarder aan de gedaagde is betekend of op het moment dat een verzoekschrift is ingediend bij de rechter.

De gedaagde is dus de tegenpartij van de eiser; de partij tegen wie een eis of vordering door de eiser in de dagvaardingsprocedure wordt gericht.

Specialismen: