onrechtmatig

Home > Woordenlijst > onrechtmatig

Wat is onrechtmatig?

Het begrip “onrechtmatig” komt u geregeld in de wet tegen. Als iemand onrechtmatig handelt en daarmee een onrechtmatige daad pleegt, is deze persoon in principe verplicht om de schade die een ander daardoor heeft geleden te vergoeden. Een onrechtmatige daad is een daad die rechtens verboden is. Een onrechtmatige daad pleger schendt een recht van een ander, een rechtsplicht die voortvloeit uit de wet (verbod om andermans spullen te beschadigen) of het ongeschreven recht (“hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt”). Als iemand nalaat om iets te doen kan dit overigens ook als onrechtmatig worden bestempeld als dit in strijd is met een rechtsplicht die voortvloeit uit de wet of het ongeschreven recht.

Specialismen: