belang

Home > Woordenlijst > belang

Wat is een belang?

Denkt u hierbij aan aandelen of een deelneming in een rechtspersoon of vennootschap.

Een rechtspersoon verkrijgt volgens het Burgerlijk Wetboek (artikel 2:24c) een deelneming in een andere rechtspersoon doordat de eerstgenoemde rechtspersoon of een dochtervennootschap van die rechtspersoon kapitaal aan de andere rechtspersoon verschaft met het doel duurzaam daarmee verbonden te zijn ten dienste van de eigen werkzaamheid. Het bestaan van een deelneming wordt vermoed als 1/5 of meer van het geplaatste kapitaal wordt verschaft.

Als een rechtspersoon een deelneming heeft in een vennootschap dan is hij of een dochtermaatschappij van de rechtspersoon daarin als vennoot richting schuldeisers volledig aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap of is hij of een dochtermaatschappij van de rechtspersoon anderszins vennoot ten einde met die vennootschap duurzaam verbonden te zijn ten dienste van de eigen werkzaamheid.

Specialismen: