dochtermaat­schappij

Home > Woordenlijst > dochtermaatschappij

Wat is een dochtermaatschappij?

De definitie van dochtermaatschappij is te vinden in artikel 2:24a BW. Een dochtermaatschappij van een rechtspersoon (welke rechtspersoon hierna de “moedermaatschappij” wordt genoemd) is een rechtspersoon:

  • waarin de moedermaatschappij of een of meer van haar dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering (van aandeelhouders) kunnen uitoefenen;


  • waarvan de moedermaatschappij of een of meer van zijn dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen.


  • Met een dochtermaatschappij wordt overigens gelijk gesteld: een vennootschap waarin de moedermaatschappij of een of meer dochtermaatschappijen als vennoot volledig jegens schuldeisers aansprakelijk is voor de schulden.

    Specialismen: