bedreiging

Home > Woordenlijst > bedreiging

Wat is bedreiging?

Er zijn situaties denkbaar waarin een overeenkomst tot stand komt, terwijl een contractspartij dit niet heeft gewild. Als de wil van een contractspartij op onzuivere manier is gevormd, is er sprake van een wilsgebrek. Het Burgerlijk Wetboek kent de wilsgebreken bedreiging, bedrog, dwaling en misbruik van omstandigheden. Als een overeenkomst onder invloed van een van deze wilsgebreken tot stand is gekomen, kan het vernietigd worden. De vernietiging van een contract kan schriftelijk of door de rechter plaatsvinden.

Specialismen: